Laboratorium Lingwistyki Korpusowej

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski

ul. Szturmowa 4 pok. 512

02-678 Warszawa

e-mail: korpusy.ikla@uw.edu.pl