10.03.2015

konferencja naukowa "Języki specjalistyczne - nauczanie, badanie i tłumaczenie"

Katedra Pedagogiki oraz Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Tematyka konferencji:

 • komunikacja specjalistyczna
 • glottodydaktyka specjalistyczna
 • translatoryka specjalistyczna
 • terminologia specjalistyczna
 • różnice między LSP i LGP
 • cechy dystynktywne LSP
 • analiza dyskursu specjalistycznego
 • przekład sądowy i prawniczy

18-19.06.2015

międzynarodowa konferencja naukowa "Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur"

Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku

W sekcji językoznawczej:

 • tradycja i współczesność w lingwistyce
 • terminologia jako narzędzie porozumiewania ponadnarodowego
 • nowoczesne metody badań lingwistycznych, socjolingwistycznych i interkulturowych
 • tłumacz wobec różnic interkulturowych
 • problemy nauczania języków obcych w kontekście różnorodności kulturowej